Video
Details
  • Title : Dr. Steeve feat. Cinthia Michel - Grossesse

Lè w ansent, evite so ak sa k pa wo koz gen so ba ladan l pa menm felè ti bo ak kakao, koz gen soda ladan l...

Last videos

Dr. Steeve feat. Cinthia Michel - Grossesse

Darline Desca - Manyen'm la (feat. Kenny Haiti )

Dr. Steeve feat. Cinthia Michel - Grossesse

TROUBLEBOY HITMAKER - Se Ou L Ye (feat. Anie Alerte)

Dr. Steeve feat. Cinthia Michel - Grossesse

TROUBLEBOY HITMAKER - XXXX Feat (Kenny Haiti, Steves J. Bryan, BAKY)

Dr. Steeve feat. Cinthia Michel - Grossesse

JAY-TEE - Mèt Afè a (feat. Badikamall)